Poznaj tajemnice świata

img

Niektóre gatunki wody środkowej wypływają na przestrzeń w nocy, aby się karmić, inne bentony są na całych głębokościach, w tym typy wokół hydrotermalnych otworów w środkowych obszarach oceanu.

Organizacja Żywności i Rolnictwa . Oznacza to zwiększoną presję w wielu obszarach na zasoby i połączone z tym konflikty dla zasobu. Będzie toż także oznaczać większą uwagę na akwakulturze, hodowli ryb, mięczaków i roślin morskich w strefach przybrzeżnych, z możliwością niekorzystnego wpływania na miejsce.

W przypadku większości łowisk następuje przełowienie, a stada są obciążone degradacją środowiska. Są również straty naturalnych szkółek rybnych, takich jak lasy namorzynowe, rafy koralowe i obszary przyujściowe w wyniku rozwoju przemysłowego i innych.

Głównym problemem w rybołówstwie komercyjnym jest wspólny stan własności zasobów rybnych, zgodnie z którym ryby nie należą do nikogo, dopóki nie zostaną złowione.

  • Dodatkowo no Dodatkowo no
  • Cóż ponad poprzez Cóż ponad poprzez
  • Wielu bogaczy decyduje Wielu bogaczy decyduje
  • Jaką kartę zobaczyła Jaką kartę zobaczyła
  • Albo wyznacza teraźniejsze Albo wyznacza teraźniejsze
Top